+996 (312) 44-00-01

Токомбаева 23/11


НОВОСТИ

Газпром Кыргызстан мектебинин окуучулары жана кыргыз тили мугалимдери жазуучуун үй-музейин көрүштү. 

Кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн эскерүү максатында

Газпром Кыргызстан мектебинин окуучулары жана кыргыз тили мугалимдери жазуучуун үй-музейин көрүштү. “Миң уккандан бир көргөн жакшы”-дегендей, окуучуларыбыз алакандай кыргыз элин бүтүндөй дүйнө жүзүнө тааныткан улуу жазуучубуз Чынгыз Төрөкулович Айтматовдун жакын адамдары жөнүндө маалымат алышты. Ал колдонгон буюмдарды көрүштү.
Жазуучубуздун колунан жаралган кайталангыс улуу чыгармалардын жаралуу тарыхынан кабар алып кайтышты. Бул сапар ар бир окуучунун жүрөгүндө кала тургандай руханий азык алып кайтууга өбөлгө түздү.
В честь дня рождения великого писателя Чингиза Айтматова ученики 10-х классов школы «Газпром-Кыргызстан» вместе с учителями государственного языка посетили дом-музей Чингиза Айтматова. Познакомились с семьей, с близкими людьми великого писателя. Узнали истории создания знаменитых произведений. Каждый ученик узнал что-то новое, полезное о творчестве писателя.